Рабочая программа по татарскому языку для 1 класса УМК Перспективная начальная школа

Аңлатма язуы

1 нче класс өчен Татар теле буенча эш программасы Федераль дәүләт стандартларына туры китерелеп, үстерелешле укыту принциплары белән традицион ныклы белем үзләштерү принциплары үзара тыгыз бәйләнештә торган “Перспектив башлангыч мәктәп” концепциясенә нигезләнеп, түбәндәге документларны исәпкә алып төзелде:

1. РФ ның «Мәгариф турында» Законы

2. ТР ның «Мәгариф турында» Законы

3. 4. “Башлангыч гомуми белем бирү программалары. Татар һәм рус телләре. 1-4 класслар”, Казан, «Мәгариф» нәшрияты, 2010

5. “Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр турында” Татарстан Республикасы Законы

6. МБГБУ “Иске Кишет башлангыч гомуми белем мәктәбе”нең 2012-2013 нче уку елына укыту планы

7. «Перспектив башлангыч мәктәп» концепциясе

Татар теле Грамотага өйрәтү: уку һәм язу курсыннан соң, уку елының III нче чиреге ахырыннан башлап, атнага 3 дәрес хисабыннан барлыгы 30 дәрес укытыла.

Башлангыч мәктәптә “Татар теле” курсының төп максаты— укучыларда ана телен төшенеп, аңлап, закончалыкларына таянып һәм сөйләм ситуацияләренә туры китереп куллана белү күнекмәләре формалаштыру.

Татар теле укытуның бурычлары:

укучыларның фикерләү сәләтен үстерү, тел чараларын аралашуның эчтәлегеннән чыгып билгели белү, балаларның ана телендә аралашу күнекмәләрен камилләштерү;

телнең фонетика, лексика, грамматикасы буенча башлангыч белем алу, өйрәнелә торган тел берәмлекләрен тикшерә белү күнекмәләрен булдыру,

дөрес уку һәм дөрес язу күнекмәләрен булдыру, диалогик сөйләмдә катнашу, монологик сөйләм оештыру;

укучыларда ана теленә хөрмәт һәм ярату тәрбияләү, телнең чисталыгын, дөреслеген саклау, тел өйрәнүгә кызыксыну өйрәтү.

Фән -техника кызу темплар белән алга барган заманда һәр укучыны мөмкин кадәр кыска вакытта һәм нәтиҗәле итеп тиз укый, тиз яза, мөстәкыйль уйлап, тиз эшли белергә өйрәтү бүгенге көндә татар теле дәресләре алдына куелган төп максатларның берсенә әйләнде. Бары тик мөстәкыйль уйлап тиз эшли алган укучы гына дәрестәге һәр биремне үз вакытында үтәп өлгерә; югары классларда төрле фәннәрдән бирелгән белемнәрне җиңел үзләштерә, ныклы күнекмәләр алуга ирешә.

Һәр тема түбәндәге эзлеклелектә өйрәтелә:

сөйләмне, текстны тикшереп, өйрәнеләчәк теманың әһәмияте күрсәтелә, проблема куела;

укучылар үзләре ачкан кагыйдәне, төшенчәне, эш алымын мөстәкыйль рәвештә әйтәләр;

дәреслекләргә таянып, укучылар тарафыннан ясалган ачышларга төгәллек һәм тулылык кертелә;

тема буенча алган белемнәрне куллануга күнегүләр үткәрелә.

15-17 сүздән торган сүзлек диктантлары яздырыла. Алган белем һәм күнекмәләр уку елы ахырында контроль диктант формасында тикшерелә.

Укучыларның белеменә, эш осталыгына һәм күнекмәләренә таләпләр:

1 классны тәмамлаганда, укучылар татар телендәге барлык аваз һәм хәрефләрне гамәли танып белергә, аваз белән хәрефнең төп аермасын практик аңлауга ирешергә тиеш;

сүзләрне авазларга таркату, авазларны сүздәге тәртиптә әйтү;

сүзык һәм тартык авазларны һәм аларның хәрефләрен аерып таный белү;

сүздән тыш та калын һәм нечкә сузыкларны дөрес әйтү;

сузык аваз һәм аларның хәрефләренә карап, калын һәм нечкә әйтелгән сүзләрне тану;

сүзләрне иҗекләргә бүлү;

җөмләләрне сүзләргә таркату;

баш һәм юл хәрефләрен, аларны тоташтыручы сызыкларны һәм сүзләрне ачык итеп, бозмыйча язу;

басма, язма хәрефләр белән бирелгән сүз һәм җөмләләрне дөрес күчереп язу;

әйтелеше белән язылышы туры килгән сүзләрне, шундый сүзләрдән төзелгән 3-5 сүзле җөмләләрне ишетеп дөрес язу;

җөмләнең беренче сүзен баш хәреф белән башлап, җөмлә беткәч, нокта куеп язу;

телдән 4-5 сүзле җөмләле хикәяләр төзү.

Татар теленнән тематик планлаштыру

Класс 1

Укытучы Ситдыйкова Миләүшә Әсхәдулловна

Сәгать саны –30 , атнага – 3 сәг.

Планлаштырылган контроль дәрес – 1 сәг

Татар теле Грамотага өйрәтү: уку һәм язу курсыннан соң, уку елының III нче чиреге ахырыннан башлап, атнага 3 дәрес хисабыннан барлыгы 30 дәрес укытыла.

Татар теленнән тематик планлаштыру “Башлангыч гомуми белем бирү программалары. Татар һәм рус телләре. 1-4 класслар”( Казан, «Мәгариф» нәшрияты, 2010) нигезендә төзелде.

Дәреслек: Татар теле. Татар телендә башлангыч гомуми белем бирү мәктәбенең 1 нче сыйныфы өчен дәреслек, И.Х.Мияссарова,Ч.М.Харисова, Казан, “Мәгариф-Вакыт” нәшрияты, 2011

Тема

Сәгать саны

1.

Сөйләм. Җөмлә. Сүз.

12

2.

Иҗек. Аваз

7

3.

Сузык аваз хәрефләре

7

4.

Тартык аваз хәрефләре

4

Барлыгы

30

Тематик планлаштыру

Дәрес темасы

Сәгать саны

Дәрес тибы

Уку эшчәнлеге төрләре

Контроль, тикшерү төрләре

Материал үзләштерүнең планлаштырылган нәтиҗәләре

Үтәлү вакыты

План Факт

Сөйләм. Җөмлә. Сүз – 12 сәг.

1Китаплар ярдәм көтә. Дәреслек белән танышу. 1Яңа матер. үзләштерү

Сорауларга җавап табу, җөмләләр төзүәңгәмәАлфавитны белү2

Алфавит1Яңа матер. үзләштерүКүнегүләр эшләүагымдагы

Алфавитны белү, грамоталы язу 3Алфавит. Сүзләрне алфавит тәртибендә язуга күнегүләр1Яңа матер. үзләштерүКүнегүләр эшләүагымдагы

Алфавитны белү, грамоталы язу 4

Җөмлә ахырында тыныш билгеләре1Яңа матер. үзләштерү

Күнегүләр эшләүагымдагы

Җөмлә ахырында тыныш билгеләре белән танышу, грамоталы күчереп язу 5Җөмлә ахырында тыныш билгеләре куюга күнегүләр1Яңа матер. үзләштерү

Күнегүләр эшләүагымдагы

Җөмлә ахырында тыныш билгеләре белән танышу, грамоталы күчереп язу 6Предметны, хәрәкәтне белдергән сүзләр1Яңа матер. үзләштерү

Күнегүләр эшләүагымдагы

Предмет ,хәрәкәтне белдергән сүзләр турында белү, грамоталы язу 7Билгене белдергән сүзләр1Яңа матер. үзләштерү

Күнегүләр эшләүфронталь

Билгене белдергән сүзләр белән танышу, грамоталы язу 8Предметны белдергән сүзләр1Яңа матер. үзләштерүКүнегүләр эшләүагымдагыПредмет белдергән сүзләр турында белү, грамоталы язу 9Ярдәмче сүзләр1

Яңа матер. үзләштерү

Күнегүләр эшләүагымдагы

Җөмләдәге ярдәмче сүзне таный белү10

Телдән һәм язма сөйләм 1Яңа матер. үзләштерү Күнегүләр эшләүагымдагы

Телдән һәм язма сөйләмне аера белү11Телдән серләре1Яңа матер. үзләштерү Күнегүләр эшләүагымдагы

Телдән һәм язма сөйләмне аера белү12Язма сөйләм серләре1Яңа матер. үзләштерү Күнегүләр эшләүагымдагы

Телдән һәм язма сөйләмне аера белү Иҗек. Аваз – 7 сәгать

13

Сузык авазлар. Калын сузык авазлар1Яңа матер. үзләштерү

Күнегүләр эшләүагымдагы

Сузык авазлар турында белү, грамоталы язу 14Калын сузык авазлар1Яңа матер. үзләштерү

Күнегүләр эшләүагымдагы

Сузык авазлар, калын сузыклар турында белү, грамоталы язу 15Нечкә сузык авазлар1Яңа матер. үзләштерү

Күнегүләр эшләүагымдагы

Сузык авазлар, калын һәм нечкә сузыклар турында белү, грамоталы язу 16

Иҗек. 1Яңа матер. үзләштерү

Күнегүләр эшләүагымдагы

Сүзләрне иҗеккә дөрес бүлү, иҗекләрдән сүз төзү 17Сүзләрне юлдан юлга күчерү1Яңа матер. үзләштерү

Күнегүләр эшләүагымдагы

Сүзләрне юлдан юлга күчерергә өйрәнү18

Тартык авазлар. 1Яңа матер. үзләштерү

Күнегүләр эшләүагымдагы

Тартык авазлар турында белү19Яңгырау һәм саңгырау тартыклар1Яңа матер. үзләштерү

Күнегүләр эшләүагымдагы

Яңгырау һәм саңгырау тартыклар турында белү Сузык аваз хәрефләре –7 сәгать

20Сузык аваз хәрефләре.

э-е хәрефләре1Яңа матер. үзләштерү

Мөст. эшагымдагы

Сузык э-е хәрефләре булган сүзләр язылышы белән танышу, аларны дөрес язу, грамоталы язу 21Ө-е хәрефләре1Яңа матер. үзләштерү

Мөст. эшагымдагы

Ө-е хәрефләре язылышына кагыйдә белән танышу, кагыйдәне практик кулланырга өйрәнү22О-ы хәрефләре1Яңа матер. үзләштерү

Күнегүләр эшләүагымдагы

О-ы хәрефләре язылышына кагыйдә белән танышу, кагыйдәне практик кулланырга өйрәнү23Я хәрефе1Яңа матер. үзләштерү

Күнегүләр эшләүфронталь

Я хәрефе аваз мәгънәләре белән танышу, Я хәрефе кергән сүзләрне дөрес язу 24Ю хәрефе1Яңа матер. үзләштерү

Күнегүләр эшләүагымдагыЮ хәрефе аваз мәгънәләре белән танышу, ю хәрефе кергән сүзләрне дөрес язу 25Е-е хәрефләре1Яңа матер. үзләштерү

Күнегүләр эшләүагымдагы

Е-е хәрефе аваз мәгънәләре белән танышу, Е-е хәрефе кергән сүзләрне дөрес язу26Сөйләм авазларын язуда хәрефләр белән дөрес күрсәтүгә контроль диктант1Белем һәм күнекмәләрне куллануДиктант язудиктантТема буенча белемнәре куллана белү Тартык аваз хәрефләре – 4 сәгать

27Тартык аваз хәрефләре. Й хәрефе1Яңа матер. үзләштерү

Күнегүләр эшләүАлдагы белемнәргә таянып әңгәмә, агымдагыТартык аваз хәрефе й турында белү 28В хәрефе1Яңа матер. үзләштерү Күнегүләр эшләүагымдагы

В хәрефенең ике авазга билге булуын белү29К,г хәрефләре1Яңа матер. үзләштерү Күнегүләр эшләүагымдагы

К,г хәрефләренең ике авазга билге булуын белү30М,н,ң хәрефләре

Уку елында өйрәнгәннәрне ныгыту1

Яңа матер. үзләштерү

Күнегүләр эшләүагымдагы

М, н, ң хәрефләре белдергән авазларны дөрес әйтә белү