Рабочая программа по татарскому языку для 2 класса УМК Перспективная начальная школа

Аңлатма язуы

2 нче класс өчен Татар теле буенча эш программасы Федераль дәүләт белем стандартына туры китерелеп, “Перспектив башлангыч мәктәп” концепциясенә нигезләнеп, түбәндәге документларны исәпкә алып төзелде:

1. РФ ның «Мәгариф турында» Законы

2. ТР ның «Мәгариф турында» Законы

3. “Татар теленнән гомуми белем бирүнең дәүләт стандарты” (Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы, Казан, 2008)

4. “Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр турында” Татарстан Республикасы Законы

5 МБГБУ “Иске Кишет башлангыч гомуми белем мәктәбе”нең 2012-2013 нче уку елына укыту планы

6. «Перспектив башлангыч мәктәп» концепциясе

7. 06.10.2009 нчы елда РФ Мәгариф һәм Фән министрлыгы тарафыннан расланган “Гомуми башлангыч белем бирү федераль дәүләт стандартын гамәлгә кертү” турындагы боерыгы (Приказ №373)

8. Белем бирү учреждениеләрендә укыту процессында куллану өчен рөхсәт ителгән “Перспективалы башлангыч мәктәп” концепциясе, белем бирүнең яңа стандартлары таләпләренә туры килгән һәм рөхсәт ителгән региональ дәреслекләр исемлеге

Программа буенча Татар теле атнага 3 дәрес хисабыннан барлыгы 102 дәрес укытыла. Башлангыч мәктәптә Татар теле дәресләренең максаты — ана телен төшенеп, аңлап, закончалыкларына таянып һәм сөйләм ситуацияләренә туры китереп куллана белергә өйрәтү, иҗади сәләтләрен үстерергә, мөстәкыйль уйларга һәм эшләргә омтылышын канәгатьләндерү.

Моңа бәйле рәвештә түбәндәге бурычлар куела:

— татар телендә аралашу күнекмәләре булдыру;

— тел чараларын аралашу эчтәлегеннән чыгып сайлый белергә өйрәтү;

— тел белеменең фонетика, лексика, грамматика бүлекләре буенча башлангыч белем бирү, өйрәнелә торган тел берәмлекләрен тикшерә һәм куллана белү күнекмәләрен булдыру;

— сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләре буенча күнекмәләрне формалаштыру;

— укучыларда татар теленә хөрмәт һәм ихтирам тәрбияләү, телнең чисталыгын, дөреслеген саклау, халыкның рухи мирасын өйрәнүгә кызыксыну уяту

-укучыларда дөрес уку һәм язу күнекмәләре булдыру, диологта катнашырга һәм аларны зур, катлаулы булмаган монолог тибында төзеп әйтергә, тасфирлама, хикәяләү, фикер йөртү төрендәге кечкенә текстлар төзергә өйрәтү, уңышлы аралашу сәләте тәрбияләү.

Башлангыч сыйныфларда ана телен өйрәнү –балаларга тел белеме буенча системалы мәгълүматләр бирү һәм сөйләм үсешен тәэмин итүдә беренчел этап. Бу чорда ана телен өйрәнү башка фәннәр белән тыгыз бәйләнештә алып барыла.Татар теле дәресләрендә телнең системасы тирәнтен өйрәнелә,сөйләм культурасы үзләштерелә. Кече яшьтәге балаларның аралашу гамәлендә актуаль булган ситуацияләрдә кирәкле осталык һәм күнекмәләр булдырыла, сөйләм җанрының төрләре (записка, хат, котлау, чакыру язу) үзләштерелә.Орфография һәм пунктуацион кагыйдәләре фонетика,морфология, морфемика һәм синтаксисны өйрәнү кысаларында үзләштерелә.Ана теленең орфография принциплары белән танышу да кертелә.

Авторлар И.Мияссарова, К.Фәйзрахманова тәкъдим итә торган дәреслек, ана телен укытуның традицион формаларын читкә какмыйча, укучыларда тел берәмлекләренә, заман таләпләреннән чыгып, уңай мөнәсәбәт тәрбияләүгә юнәлтелә. Дәреслекне төзүче авторлар 2 сыйныф укучысының яшь үзенчәлегенә нигезләнеп эшләгәннәр. Дәреслекләрдә “яшәүче” геройлар Әминә белән Әмир укучыларга программа

материалын үзләштерергә ярдәм итәләр. Татар теле дәресләрендә укучыларның сүз байлыгын арттыру, даими рәвештә орфоэпик һәм орфографик нормаларны төгәл үтәү максатыннан,”Дөрес әйт”, “Дөрес яз” сүзлекләре һәм “Аңлатмалы сүзлек” белән эшләүгә нык игътибар ителә.Дәреслекнең беренче кисәгендә укучылар яңа сүзләр белән танышалар, ә икенчесендә әлеге сүзләр белән сүзлекләр ярдәмендә эшләп, аларның дөрес әйтелеше һәм язылышы ныгытыла.”Аңлатмалы сүзлек”тән яңа өйрәнгән сүзнең мәгънәсен ачыклыйлар. Шул сүзләр белән сүзтезмә һәм җөмләләр төзетү, аларны диалог һәм монологлар төзүдә файдалану укучыларның сүз байлыгын арттырачак, бәйләнешле сөйләм оештырырга ярдәм итәчәк. Сөйләм телен үстерү, сүз байлыгын арттыру төрле язма эшләр үтәгән вакытта да алып барыла. Сүзлек, искәртмәле, сайланма,күрмә, хәтер, иҗади, ирекле, аңлатмалы диктантлар,зур булмаган текстны күчереп язу кебек эшләрдә дә андый күнекмәләр булдырырга ярдәм итә.

Татар теле фәненең материалы түбәндәге юнәлешләрдә бирелә -телнең системасы (лингвистика фәненең нигезләре), сөйләм, лексика, фонетика,графика, сүз составы(морфемика), грамматика(морфология һәм синтаксис), орфография, сөйләм үстерү.

Татар телен укытуда укучыларга танып белүгә этәргеч бирү, уку эшчәнлегендә мөстәкыйльлек, иҗатка омтылыш тәрбияләү, хезмәттәшлекне оештыра,эшне планлаштыра,уку хезмәтендә максат кабул итү, аңа ирешү өчен этапара бурычлар кую һәм аларга ирешү өстендә эшләү осталыгы булдыру зур әһәмияткә ия. Татар теле фәнен өйрәнгәндә, укуда кирәкле акыл эшчәнлегенең гомуми алымнары формалаша: чагыштыру, гомумиләштерү, классификацияләү, абстрактлаштыру. Эшне башка зат тикшерүеннән үзең тикшерүгә, нәтиҗәле генә түгел, эш алымнары бәяләүгә бик кирәкле регулятив гамәлләр. Дәресләрдә сүзнең аваз схемасын куллану, җөмлә кисәкләренең астына сызу, сүзнең мәгънә кисәкләрен билгеләү һәм башка шундый эшләр тамга-символик уку гамәлләре булдырырга ярдәм итү.модельләштерү-тойгы объектның билгеләрен графика яки тамга-символик формага күчерү, шул модельне өйрәнелә торган фәннең гомуми законнарына буйсындырып үзгәртү, өйрәнгән теманы схема, сызым, план формасында күрсәтү. Мондый универсаль эш гамәлләренә ия булу башка фәннәрне өйрәнүгә ныклы нигез була.

2 нче сыйныфны тәмамлаган укучыларның белеменә, эш осталыгына һәм күнекмәләренә булган таләпләр

Укучылар белергә тиеш:

— сүзләрне, җөмләләрне хәрефләрен бозмыйча, төшереп калдырмыйча, хәреф өстәмичә, урыннарын алыштырмыйча, аңлаешлы, пөхтә итеп, каллиграфик дөрес язу;

— сүзләрне иҗекләргә бүлү һәм иҗекләп юлдан юлга күчерү, юлдан юлга күчерү кагыйдәләренең катгый булмавын аңлау (аларның вариантларын белү: бәрә-ңге, бәрәң-ге, бә-рәңге, пән-җе-шәм-бе, пә-нҗе-шә-мбе);

— өйрәнелгән сүзләрдә калын/нечкә тартыкларны сузык аваз хәрефләре яки ь, ъ белән күрсәтү: сәлам, сәгать, нәкъ, руль;

— кеше исемнәрен, фамилияләрен, шәһәр, авыл, елга атамаларын, хайван кушаматларын баш хәреф белән язу;

— е, в, г, й, к, н, ң, о, ө, х, һ, э, ю, я хәрефләре, ый, йо, йө кушылмалары булган сүзләрне дөрес язу;

— янәшә килгән бертөрле ике тартык аваз хәрефе булган әллә, кәккүк, Габбас кебек сүзләрне, нечкә/калын аеру билгесе булган гади, программада булган сүзләрне (дөнья, ашъяулык) дөрес язу;

— сүзгә фонетик анализ ясау: иҗекләргә бүлү, авазларны сүздәге тәртиптә ачык, дөрес итеп әйтеп, хәрефләрен атап чыгу, сузык/тартык авазларны билгеләү, сузыкларның калын/нечкә төрләрен аеру, юл, руль кебек сүзләрнең аваз/хәреф санын дөрес әйтү һәм әйтелеше белән язылышы арасындагы мөнәсәбәтне аңлату;

— cүзләргә дөрес сорау кую һәм шуның нигезендә предметны, предметның эш һәм хәрәкәтен, билгесен белдергән сүзләрне таба белү, кем? нәрсә? сорауларына җавап биргән сүзләрне аера белү;

— җөмләнең баш кисәкләрен табу, җөмләдәге сүзләр бйләнешен билгеләү; җөмлә башындагы сүзне баш хәреф белән язу, әйтелү максатына карап, җөмлә ахырында нокта, сорау билгеләрен куеп яза белү;

— уку, уеннар, көндәлек тормыш, җәнлекләр турындагы темаларга 4-5 җөмләдән торган бәйләнешле текст төзеп сөйләү.

Укыту — тематик планлаштыру

Класс 2

Укытучы Ситдыйкова Миләүшә Әсхәдулловна

Сәгать саны — 102, атнага — 3 сәг.

Планлаштырылган диктант- 5 сәг, контроль диктант – 3 сәг, хикәя язу — 4 сәг, изложение — 3 сәг.

Административ контроль диктант – 2 сәг.

Татар теленнән тематик планлаштыру “Башлангыч гомуми белем бирү программалары. Татар һәм рус телләре. 1-4 класслар”( Казан, «Мәгариф» нәшрияты, 2010); “Татар теленнән гомуми белем бирүнең дәүләт стандарты” (Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы, Казан, 2008) нигезендә төзелде.

Дәреслек: Татар теле. Татар телендә башлангыч гомуми белем бирү мәктәбенең 2 нче сыйныфы өчен дәреслек, 2 кисәктә, И.Х.Мияссарова, К.Ф.Фәйзрахманова , Казан, “Мәгариф-Вакыт” нәшрияты, 2012

Өстәмә әдәбият:

1. Я.Х.Абдрахимова “Татар теленнән диктантлар 1-4“ “Мәгариф” нәшрияты 2009

2. М.Җ. Ахиярова, И.Х.Мияссарова, Ф.Ш.Гарифуллина .Татар теленнән иҗади сочинениеләр һәм изложениеләр язарга өйрәнү 1-4 класслар, Казан “Мәгариф” нәшрияты, 2009

3. 1-4 сыйныфларда изложение. “Мәгариф” журналының 2010 елгы саннары

Тематик планлаштыру

№Дәрес темасыСәг. саныДәрес тибыУкыту эшчәнлегенең төрләреБелем кунекмәләрене тикшерү төрләреМатериал үзләүнең планлаштырылган нәтиҗәләреӨй эшеҮткәрелү вакыты план факт

1.

1 нче чирек- 27 сәгать

Тылсымчы китапханәсенә рәхим итегез. ”Дөрес әйт” һәм “Дөрес яз” сүзлеге

1

Катнаш

Фронталь һәм индивид

Фронталь тикшерү

Белергә тиеш:

-“Татар теле” дәреслегенең төзелешен;

— татар теленең төп сүзлекләрен

Башкара алырга тиеш:

-“Эчтәлек” битендә ориентлаша алу;

— сүзлекләр белән гамәли ‘ik&hyt ъти алу

Рәсем буенча хикәя яз, 10б

4.09

2.Авазлар һәм хәрефләр1КатнашФронталь һәм индивидПарлап эшләүБелергә тиеш:

Аваз һәм хәреф аермасы.

Башкара алырга тиеш:

-сүздән авазны аерып алу, аңа характеристика бирү;

-сүзгә аваз-хәреф схемасын төзүСүзл.яз. һәм асл.сызарга

5 күнегү,14 б53

Сузык авазлар.

1

Катнаш

Фронталь һәм индивид

Парлап эшләү

Белергә тиеш:

-сүздәге сузык авазларның калын яки нечкә әйтелешен андагы сузык авазларга карап аеру

Башкара алырга тиеш:

-калын (нечкә) сузык авазларны икеләнүсез аеру, аларга анализ ясау

Җөмләләрне күч. яз

7 күнегү,16 б

6

4.Калын һәм нечкә сузыклар.1КатнашФронталь һәм индивидПарлап эшләүБелергә тиеш:

-сүздәге сузык авазларның калын яки нечкә әйтелешен андагы сузык авазларга карап аеру

Башкара алырга тиеш:

-калын (нечкә) сузык авазларны икеләнүсез аеру, аларга анализ ясауНечкә укыла торган сүзл. күч. яз

10 күнегү,19.б115.О, ы хәрефләре.

Контроль күчереп язу1Белем-күнекмәләрне куллануФронталь һәм индивидФронталь тикшерүБелергә тиеш:

— О хәрефе сүзнең беренче иҗегендә генә языла. Калган иҗекләрдә , [о]авазы ишетелсә дә ы хәрефе язылааа.Рус сүзләрендә о хәрефе төрле иҗекләрдә языла.

Башкара алырга тиеш:

-О, ы хәрефе булган сүзләрне дөрес язуТиешле хәреф. куеп. күч. яз,

15 күнегү, 24б.12. 096.О, ы хәрефләренең дөрес язылышы.1КатнашФронталь эшФронталь тикшерүБелергә тиеш:

— О хәрефе сүзнең беренче иҗегендә генә языла. Калган иҗекләрдә , [о]авазы ишетелсә дә ы хәрефе язылааа.Рус сүзләрендә о хәрефе төрле иҗекләрдә языла.

Башкара алырга тиеш:

-О, ы хәрефе булган сүзләрне дөрес язуБирелгән сүзгә фонетик анализ ясарга13. 09 7.Ө, е хәрефләре.1КатнашФронталь һәм индивидФронталь тикшерүБелергә тиеш:

— О хәрефе сүзнең беренче иҗегендә генә языла. калган иҗекләрдә [ө]авазы ишетелсә дә е хәрефе языла.Иҗади эш, 27б18 8.Ө, е хәрефләренең дөрес язылышы.1КатнашФронталь һәм индивидФронталь тикшерүБелергә тиеш:

— О хәрефе сүзнең беренче иҗегендә генә языла. калган иҗекләрдә [ө]авазы ишетелсә дә е хәрефе языла.Иҗади эш, 28б199.Э, е хәрефләре1КатнашФронталь һәм индивидГадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

— э, е хәрефләре нечкә сузыкларны белдерә.Язуда[э]авазын белдерү өчен. Сүз башында э хәрефе языла;

— татар теленең үз сүзләрендә э,е хәрефләре кыскарак әйтелә торган [э]авазын, рус телендә сузыбрак,

киңрәк әйтелә торган [э]авазын белдерә:

Кайбер сүзләрдә ( маэмай, тәэсир,тәэмин) [э]авазының әйтелеше

Башкара алырга тиеш:

-э, е хәрефе булган сүзләрне дөрес язу

— татар һәм рус телендә [э]авазын дөрес әйтү

— [э]авазыөзеп, кистереп әйтелә торган сүзләрне дөрес әйтү

Тиешле хәреф. куеп күч. яз,

22 күнегү, 31б20.09

10.Э, е хәрефләренең дөрес язылышы.1КатнашФронталь һәм индивидГадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

— э, е хәрефләре нечкә сузыкларны белдерә.Язуда[э]авазын белдерү өчен. Сүз башында э хәрефе языла;

— татар теленең үз сүзләрендә э,е хәрефләре кыскарак әйтелә торган [э]авазын, рус телендә сузыбрак,

киңрәк әйтелә торган [э]авазын белдерә:

Кайбер сүзләрдә ( маэмай, тәэсир,тәэмин) [э]авазының әйтелеше

Башкара алырга тиеш:

-э, е хәрефе булган сүзләрне дөрес язу

— татар һәм рус телендә [э]авазын дөрес әйтү

— [э]авазыөзеп, кистереп әйтелә торган сүзләрне дөрес әйтү

Иҗади эш, 34б2511.Иҗек. Сүзләрне юлдан-юлга күчерү.1Катнаш

Агымдагы Парлап эшләү,

фронталь тикшерүБелергә тиеш:

—Сузык аваз иҗек төзи;

-һәр иҗектә сузык аваз бер генә була;

— иң кечкенә иҗек бер сузыктан тора;

-сүзнең бер хәрефен иҗек булса да, юл ахырында калдырырга да, яңа юлга күчерергә дәярамый;

— тавышсыз хәрефләр (ъ,ь) үзләреннән алдагы хәрефләреннән аерып күчерелмиләр

Башкара алырга тиеш:

-Сүзләрне иҗекләргә бүлү, һәм иҗекләп, юлдан юлга күчерүнең катгый булмавын, аларның вариантларын белүСүзл. иҗек. бүлеп күч. яз.

29 күнегү, 38б2612.Сузык авазлар. Ирекле диктант. Гөмбә.1Белем-күнекмәләрне куллануФронтальГамәли эшБашкара алырга тиеш:

-бәйләнешле сөйләм төзү һәм дөрес язуКүч. яз.

30 күнегү, 39 б27.09

13.Тартык авазлар.

1КатнашФронтальГадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

парлы һәм парсыз тартык авазларСүзләрне схемада күрс. яз

35 күнегү 42б2.10

14Тартык авазлар.

М,н, ң хәрефләре.1КатнашФронтальГадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

м, н,ң – борын авазлары

Башкара алырга тиеш:

-Бирелгән аваз схемасына туры килгән сүзләр сайлау

— сүзләрне схемада күрсәтеп язу;

— борын авазларын дөрес әйтеп укуТекстны хәтереңдә калганча яз

33 күнегү, 41б

3

15.В хәрефе.1КатнашФронтальГадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

-В хәрефе татар телендә ике авазга билге булып йөри

Башкара алырга тиеш:

-в хәрефенең [в] һәм [w]авазларына бүленүен икеләнүсез аеру, дөрес әйтү;

-[в] һәм [w]авазлары булган сүзләрне дөрес язу38 күнегү (4) , 45б, күч.яз.

416В хәрефе, (w) авазы1Катнаш

Фронталь Гадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

-В хәрефе татар телендә ике авазга билге булып йөри

Башкара алырга тиеш:

-в хәрефенең [в] һәм [w]авазларына бүленүен икеләнүсез аеру, дөрес әйтү;

-[в] һәм [w]авазлары булган сүзләрне дөрес язу44 бит, кагыйдә өйрән917.

К,г хәрефләре

1

Катнаш

Индивидуаль

Гадәти эш, аерым укучылардан сорау, парлап эшләү

Белергә тиеш:

-К, г хәрефләре татар телендә икешәр авазга билге булып йөри

— рус теленнән кергән сүзләрдә к.г хәрефләрен дөрес итеп әйтеп укыла

Башкара алырга тиеш:

-к,г хәрефләре кергән сүзләрне дөрес уку;

— рус теленнән кергән сүзләрдә к.г хәрефләрен дөрес итеп әйтеп уку

Үзеңә үзең әйтеп яз

42 күнегү 50 б

10

18.К,г хәрефләре, (къ), (гъ) авазлары1КатнашФронталь Гадәти эш, аерым укучылардан сорау, парлап эшләүБелергә тиеш:

-К, г хәрефләре татар телендә икешәр авазга билге булып йөри

— рус теленнән кергән сүзләрдә к.г хәрефләрен дөрес итеп әйтеп укыла

Башкара алырга тиеш:

-к,г хәрефләре кергән сүзләрне дөрес уку;

— рус теленнән кергән сүзләрдә к.г хәрефләрен дөрес итеп әйтеп укуКүч. яз, күрсәтелгән авазларга сыз

48 күнегү 54 б.1119.Авазлар һәм хәрефләр. Контроль диктант1Белем-күнекмәләрне тикшерүфронтал ьКонтроль тикшерүБашкара алырга тиеш:

-Орфограммалы сүзләрне дөрес яза белү, биремнәрне төгәл үтәүИнд. карточка: тиешле хәрефләрне куеп яз1620.Х, һ хәрефләре1КатнашФронталь Парлап эшләүБелергә тиеш:

-[х]. [Һ ]авазларының дөрес әйтелешен һәм язылышын

Башкара алырга тиеш:

— х]. [Һ] хәрефләре булган сүзләрне дөрес язу

Инд. карточка: тиешле хәрефләрне куеп яз1721.Х, һ хәрефләренең дөрес язылышы1КатнашИндивидуаль Парлап эшләүБелергә тиеш:

-[х]. [Һ ]авазларының дөрес әйтелешен һәм язылышын

Башкара алырга тиеш:

— х]. [Һ] хәрефләре булган сүзләрне дөрес язу

Инд. карточка: тиешле хәрефләрне куеп яз1822.Й хәрефе,(йө), (йо) аваз кушылмалары1КатнашИндивидуаль Парлап эшләү,

Гадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

йо, йө кушылмалары сүз башында гына языла;

йо кушәылмасы – калын укыла торган сүзләрдә. йө кушылмасы нечкә укыла торган сүзләрдә языла

— сүз башында булмаганда , й хәрефе сузык авазлар артында гына языла

Башкара алырга тиеш:

ый, йо, йө кушылмалары булган сүзләрне дөрес язу;

— өйрәнелгән теориягә таянып. Сүзләргә анализ ясау

Коймак, майлы, шундый сүзл. үрнәктәгечә тикш. 59 б2323.Й хәрефе1КатнашфронтальПарлап эшләү,

Гадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

йо, йө кушылмалары сүз башында гына языла;

йо кушәылмасы – калын укыла торган сүзләрдә. йө кушылмасы нечкә укыла торган сүзләрдә языла

— сүз башында булмаганда , й хәрефе сузык авазлар артында гына языла

Башкара алырга тиеш:

ый, йо, йө кушылмалары булган сүзләрне дөрес язу;

— өйрәнелгән теориягә таянып. Сүзләргә анализ ясау

Нокталар урынына тиеш. хәреф. куеп яз

56 күнегү 61 б2424.Е, е хәрефләре, (йы), (йэ) аваз кушылмалары1КатнашфронтальФронталь тикшерүБелергә тиеш:

-сүз,иҗек башында, сузыкаваз хәрефләреннән соң килгән е хәрефенең дөрес укылышын язылышын;

— тартыклардан соң килгән е хәрефенең дөрес язылышын, укылышын;

-е хәрефенең [йы], [йэ ], [э] булып укылуын

Нокталар урынына тиеш. хәреф. куеп яз

59 күнегү 65 б

25

25.Е, е хәрефләре1КатнашфронтальФронталь тикшерүБелергә тиеш:

-сүз,иҗек башында, сузыкаваз хәрефләреннән соң килгән е хәрефенең дөрес укылышын язылышын;

— тартыклардан соң килгән е хәрефенең дөрес язылышын, укылышын;

-е хәрефенең [йы], [йэ ], [э] булып укылуын

Рәсем буенча сорау. җавап яз

63 күнегү 69 б3026.Я хәрефе ,(йа), (йә) аваз кушылмалары1КатнашфронтальПарлап эшләүБелергә тиеш:

-Я хәрефен калын әйтелешле сүзләрдә -[йа] , нечкә әйтелешле сүзләрдә [йә ] дип укырга кирәклеген

Башкара алырга тиеш:

-Я хәрефе булган сүзләрне дөрес язу һәм уку Күчереп яз., я хәрефе кергән сүз. сыз

66 күнегү 71 б

31.10

27.Я хәрефе 1КатнашфронтальПарлап эшләүБелергә тиеш:

-Я хәрефен калын әйтелешле сүзләрдә -[йа] , нечкә әйтелешле сүзләрдә [йә ] дип укырга кирәклеген

Башкара алырга тиеш:

-Я хәрефе булган сүзләрне дөрес язу һәм уку Нокталар урынына тиеш. хәреф. куеп яз

68 күнегү 73 б1.11

28.2 нче чирек- 21 сәгать

Ю хәрефе, (йу), (йү) аваз кушылмалары

1

Катнаш

фронталь

Парлап эшләү

Белергә тиеш:

-Ю хәрефен калын әйтелешле сүзләрдә -[йу] , нечкә әйтелешле сүзләрдә [йү ] дип укырга кирәклеген

Башкара алырга тиеш:

-Ю хәрефе булган сүзләрне дөрес язу һәм уку Ю хәрефе кергән сүз. язып ал

71 күнегү 74 б

29.Ю хәрефе 1Катнашфронтал ьПарлап эшләүБелергә тиеш:

-Ю хәрефен калын әйтелешле сүзләрдә -[йу] , нечкә әйтелешле сүзләрдә [йү ] дип укырга кирәклеген

Башкара алырга тиеш:

-Ю хәрефе булган сүзләрне дөрес язу һәм уку Инд. карточка: тиешле хәрефләрне куеп яз71 күнегү 74 б30.Тартык авазлар. Искәртмәле диктант1Белем-күнекмәләрне куллануГамәли эшБашкара алырга тиеш:

Сүз һәм җөмләләрне аңлап язуИнд. карточка: тиешле хәрефләрне куеп яз

31.Саңгырау тартыкларның яңгыраулашып килүе1КатнашфронтальФронталь тикшерүБелергә тиеш:

-[п], [к], [къ] саңгырау тартыкларына беткәнсүзләргә сузык аваз ялганса, ул авазлар -[б], [г], [гъ] саңгырау тартыкла-рына әйләнә

Башкара алырга тиеш:

Өйрәнелгән теориягә таянып, сүзләрне дөрес язуКүчереп яз

75 күнегү 77 б 32.Саңгырау тартыкларның яңгыраулашуы1КатнашфронтальФронталь тикшерүБелергә тиеш:

-[п], [к], [къ] саңгырау тартыкларына беткәнсүзләргә сузык аваз ялганса, ул авазлар -[б], [г], [гъ] саңгырау тартыкла-рына әйләнә

Башкара алырга тиеш:

Өйрәнелгән теориягә таянып, сүзләрне дөрес язуИнд. карточка: тиешле хәрефләрне куеп яз

33.Бертөрле ике тартык аваз хәрефләренең янәшә килүе.1Катнашфронтал ьҮзара тикшерүБелергә тиеш:

-бертөрле ике тартык аваз хәрефе булган сүзләрне

Башкара алырга тиеш:

— янәшә килгән ике бертөрле тартык аваз хәрефләре булган сүзләрне дөрес язу һәм юлдан-юлга күчерүҖөмләләр төзеп яз

79 күнегү 81 б34.Ь хәрефе (нечкәлек һәм аеру билгесе)1КатнашфронтальГадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

— нечкәлек билгесе (ь) иҗекнең нечкә әйтелешен күрсәтү өчен языла;

— гарәп теленнән кергән сүзләрдә нечкәлек билгесе ь иҗекнең нечкә әйтелешен күрсәтү өчен языла

Башкара алырга тиеш:

-Өйрәнгән сүзләрдә нечкә тартыкларны сузык аваз хәрефләре яки ь билгесе белән күрсәтү;

-гарәп теленнән кергән сүзләрне дөрес язуКүчереп яз

84 күнегү 85 б

35.Нечкәлек билгесе (ь) — иҗекнең нечкә әйтелешен күрсәтүч е

билге1КатнашфронтальГадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

— нечкәлек билгесе (ь) иҗекнең нечкә әйтелешен күрсәтү өчен языла;

— гарәп теленнән кергән сүзләрдә нечкәлек билгесе ь иҗекнең нечкә әйтелешен күрсәтү өчен языла

Башкара алырга тиеш:

-Өйрәнгән сүзләрдә нечкә тартыкларны сузык аваз хәрефләре яки ь билгесе белән күрсәтү;

-гарәп теленнән кергән сүзләрне дөрес язуКүчереп яз

89 күнегү 90 б

36.Калынлык билгесе (ъ) — нечкә әйтелешле иҗекләрдәге к. г хәрефләренең калын укылышын күрсәтүче билге1КатнашфронтальГадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

— калынлык билгесе (ъ) иҗекнең нечкә әйтелешле иҗекләрдән к. г хәрефләренең калын укылышын күрсәтә;

— Ъ хәрефе калын иҗекләрдән соң я, ю,е хәрефләре алдыннан килгәндә , тартыкларны аерып укырга кирәклекне күрсәтә

Башкара алырга тиеш:

— калынлык һәм аеру билгесе (Ъ) кергән гади ,

программада булган сүзләрне дөрес язу һәм .юлдан – юлга күчерү;

-Мондый сүзләрнең аваз-хәреф санын дөрес әйтү һәм әйтелеше белән язылышы арасындагы мөнәсәбәтне аңлатуНокталар урынына тиеш. хәреф. куеп яз

92 күнегү 91 б

37.Ъ хәрефе (калынлык һәм аеру билгесе)1Катнашфронтал ьГадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

— калынлык билгесе (ъ) иҗекнең нечкә әйтелешле иҗекләрдән к. г хәрефләренең калын укылышын күрсәтә;

— Ъ хәрефе калын иҗекләрдән соң я, ю,е хәрефләре алдыннан килгәндә , тартыкларны аерып укырга кирәклекне күрсәтә

Башкара алырга тиеш:

— калынлык һәм аеру билгесе (Ъ) кергән гади ,

программада булган сүзләрне дөрес язу һәм .юлдан – юлга күчерү;

-Мондый сүзләрнең аваз-хәреф санын дөрес әйтү һәм әйтелеше белән язылышы арасындагы мөнәсәбәтне аңлатуИнд. карточка: тиешле хәрефләрне куеп яз38.Изложение

Хаталар өстендә эш1Белем-күнекмәләрне куллануфронтальИзложениеБашкара алырга тиеш:

-өйрәнелгән кагыйдәләрне куллана белү;

-“Дөрес яз” сүзлеге белән эшли белү

— бәйләнешле җөмләләр төзеп текстның эчтәлеген язып бирүИнд. карточка: тиешле хәрефләрне куеп яз39.

Графика. Алфавит

1

Яңа материалны үзләштерү

фронталь

Практик эш

Башкара алырга тиеш:

-Татар алфавитын төгәл, хәреф исемнәрен дөрес әйтеп, яттан белү, сүзләрне алфавит тәртибендә урнаштыру

Алфавитны кабатла.

40.Авазлар һәм хәрефләр. Административ контроль диктант1Белем-күнекмәләрне тикшерүфронтал ьКонтроль тикшерүБашкара алырга тиеш:

-Орфограммалы сүзләрне дөрес яза белү, биремнәрне төгәл үтәүИнд. карточка: тиешле хәрефләрне куеп яз

41.Хаталар өстендә эш. Үткәннәрне кабатлау.

1Белем-күнекмәләрне куллануфронтальФронталь тикшерүБашкара алырга тиеш:

сүзгә фонетик анализ ясау, иҗекләргә бүлү, авазларны сүздәге тәртиптә ачык, дөрес әйтеп, хәрефләрне атап чыгу Бирелгән схемаларга туры килгн сүзне табу, ике аваз кушылмасын белдергән хәрефләрне табу; тест биремнәрен төгәл үтәүСүзләрне үрнәктәгечә тикшерергә ( аваз-хәреф анализы).

42. Тест биремнәре. (102-104 нче битләр)

1Белем-күнекмәләрне куллануфронтальФронталь тикшерүБашкара алырга тиеш:

сүзгә фонетик анализ ясау, иҗекләргә бүлү, авазларны сүздәге тәртиптә ачык, дөрес әйтеп, хәрефләрне атап чыгу Бирелгән схемаларга туры килгн сүзне табу, ике аваз кушылмасын белдергән хәрефләрне табу; тест биремнәрен төгәл үтәүБирелгән сүзләргә аваз-хәреф анализы ясарга

43.

Сүз.

1

Яңа материалны үзләштерү

фронталь

Гадәти эш, аерым укучылардан сорау

Белергә тиеш:

-сүз һәм җөмләнең аермасын

Башкара алырга тиеш:

-сүз, сүзттезмә, җөмләләрне аера белү;

-сүзтезмәләр төзеп яза белү

Һәр төркемгә өчәр сүз яз

99 күнегү,99 б.

44.

Сүз. Сүз һәм җөмләнең аермасы.

1

Яңа материалны үзләштерү

фронталь

Гадәти эш, аерым укучылардан сорау

Белергә тиеш:

-сүз һәм җөмләнең аермасын

Башкара алырга тиеш:

-сүз, сүзттезмә, җөмләләрне аера белү;

-сүзтезмәләр төзеп яза белү

Схемага туры килгән сүз. яз

101 күнегү,100 б

45.Сүзнең тамыры.1Яңа материалны үзләштерү

фронтальГадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

-Сүз тамырының мәгънәле кисәк булуын

Башкара алырга тиеш:

-Сүзнең тамырын билгели белүТекстка исем куй

104 күнегү,101 б46.

Тамырдаш сүзләр

1

Яңа материалны үзләштерү

фронтал ь

Парлап эшләү,

Гадәти эш, аерым укучылардан сорау

Белергә тиеш:

Татар телендә сүз тамырының сүз башында булуын, үзгәр-мәвен, тамырдаә сүзләрнең яңа мәгънә белдерүен.

Башкара алырга тиеш:

-Тамырдаш сүзләрне аера һәм аларның тамырын билгели белү

Тамыр һәм кушымчага аерып яз

4 күнегү. 7б.

47.Бер тамырдан ясалган сүзләр. Тамырдаш сүзләр1Яңа материалны үзләштерү

фронтальПарлап эшләү,

Гадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

Татар телендә сүз тамырының сүз башында булуын, үзгәр-мәвен, тамырдаә сүзләрнең яңа мәгънә белдерүен.

Башкара алырга тиеш:

-Тамырдаш сүзләрне аера һәм аларның тамырын билгели белүКүчереп яз

7 күнегү, 9 б48.

“Кышкы уеннар”дигән темага хикәя төзеп язу

1

Белем-күнекмәләрне куллану

фронтал ь

Гамәли эш

Белергә тиеш:

-Сүз ясагыч кушымчаларның сүзнең мәгънәсен үзгәртүен.

Башкара алырга тиеш:

-Балаларның кышкы уенарын сурәтләп язу

“Кышкы уеннар”дигән темага рәсем яса

49.

3 нче чирек- 30 сәгать

Кушымчалар

1

Яңа материалны үзләштерү

Гадәти эш, аерым укучылардан сорау

Белергә тиеш:

-Сүз ясагыч кушымчаларның сүзнең мәгънәсен үзгәртүен

Башкара алырга тиеш:

-сүзнең тамырын һәм сүз ясагыч кушымчаларын билгеләү; тамырдаш сүзләр ясап язу

Яңа сүз. кертеп җөмлә төзеп яз

10 күнегү, 12 б

50.

Сүз ясагыч кушымчалар

1

Яңа материалны үзләштерү

фронталь

Гадәти эш, аерым укучылардан сорау

Белергә тиеш:

-Сүз ясагыч кушымчаларның сүзнең мәгънәсен үзгәртүен

Башкара алырга тиеш:

-сүзнең тамырын һәм сүз ясагыч кушымчаларын билгеләү; тамырдаш сүзләр ясап язу

Хикәягә исем куй

14 күнегү, 13 б

51Сүз. Искәртмәле диктант1Белем-күнекмәләрне куллануфронтальГамәли эшБашкара алырга тиеш:

Сүз һәм җөмләләрне аңлап язуКарточка: бирелгән сүзләр белән җөмләләр төзергә 52Сүз турында үткәннәрне кабатлау1Кабатлау һәм ныгы-ту дәресефронтальГамәли эшБашкара алырга тиеш:

-сүзнең тамырын һәм с кушымчасын билгели белү; кушымчаларны тамыр сүзгә сингармонизм законына бәйле рәвештә zkusq белъ;

— текс буенча сорауларга җавап яза алуКарточка: сүзләрнең тамырын һәм кушымчаларын билгеләргә 53Сүзләрнең мәгънәләре1Яңа материалны үзләштерү

фронтальГамәли эш, парлап эшләүБелергә тиеш:

-кем? Нәрсә? сораулары ярдәмендә предметны белдерә торган сүзләрнең үзлеген белүЯңа сүз. ясап яз

20 күнегү,18 б 54Предметны белдерә торган сүзләр1Яңа материалны үзләштерү

фронтальГамәли эш, парлап эшләүБелергә тиеш:

-кем? Нәрсә? сораулары ярдәмендә предметны белдерә торган сүзләрнең үзлеген белүТиешле сүз. куеп күч. яз

28 күнегү, 22 б55Кем? Нәрсә? соравына җавап булган сүзләр1Яңа материалны үзләштерү

фронтал ьГамәли эш, парлап эшләүБелергә тиеш:

-кем? Нәрсә? сораулары ярдәмендә предметны белдерә торган сүзләрнең үзлеген белүЯттан яз

32 күнегү,24 б56Сүзләрнең мәгънәләре. Искәртмәле диктант

1

Белем-күнекмәләрне куллану

фронтал ь

Гамәли эш

Башкара алырга тиеш:

-Сүз һәм җөмләләрне аңлап язу

Артык сүз. тап

25 күнегү, 20 б

57

Исем һәм фамилияләрдә баш хәреф.

1

Катнаш

фронтал ь

Гадәти эш, аерым укучылардан сорау

Белергә тиеш:

-Кеше исемнәрен һәм фамилияләрен һәрвакыт баш хәрефтән язу

Башкара алырга тиеш:

Кеше исемнәрен, фамилияләрен дөрес яза белү

38 күнегү,29-30 б

58

Ил, шәһәр, авыл, елга, күл исемнә-рендә баш хәреф

1

Катнаш

Фронталь һәм индивид

Гадәти эш, аерым укучылардан сорау

Белергә тиеш:

-шәһәр, авыл, елга, күл исемнәрен баш хәреф белән язу

Башкара алырга тиеш:

-географик атамаларны дөрес яза белү, аларны тексттан аерып алып, дөрес итеп күчереп язу

Үрнәк буенча күч. яз

42 күнегү, 33 б

59Изложение.

Хаталар өстендә эш1Белем-күнекмәләрне куллануФронталь, индивидуальКонтрольБашкара алырга тиеш:

-өйрәнелгән кагыйдәләрне куллана белү;

-“Дөрес яз” сүзлеге белән эшли белү

— бәйләнешле җөмләләр төзеп текстның эчтәлеген язып бирүШәһәр исем. күч. яз

44 күнегү,34 б60Хайван кушамат-ларында баш хәреф1КатнашФронталь һәм индивидБелергә тиеш:

-хайван кушаматларын баш хәрефтән башлап язу

Башкара алырга тиеш:

—хайван кушаматларын һәрвакыт баш хәрефтән башлап язу, бирелгән тексттан аларны аерып алу

Иҗади эш, 37 б61Сүзләрнең мәгънәләре. Контроль диктант1Белем-күнекмәләрне тикшерүФронталь һәм индивидКонтроль тикшерүБашкара алырга тиеш:

-Орфограммалы сүзләрне дөрес яза белү, биремнәрне төгәл үтәүИнд. карточка: тиешле хәрефләрне куеп яз62 Хаталар өстендә эш.Үткәннәрне кабатлау1Кабатлау һәм ныгы-ту дәресеФронталь һәм индивидГадәти эшБашкара алырга тиеш:

-Үтелгән кагыйдәләргә нигезләнеп, күнегүләр эшләүКүчереп яз

49 күнегү, 39 б63Эш-хәрәкәтне белдерә торган сүзләр1Яңа материалны үзләштерү

Фронталь һәм индивидГадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

— Эш-хәрәкәтне белдерә торган сүзләр җөмләдә Нишли? Нишлиләр? Сорауларына җавап бирүен

Башкара алырга тиеш:

-Җөмләдә эш-хәрәкәтне белдергән сүзләргә сорау кую, аларны билгеләү һәм җөмләдәге ролен гамәли күзәтүКарточка: күп нокталар урынына тиешле сүзләрне куеп җөмләләрне күч.64Нишли? соравына җавап булган сүзләр1Яңа материалны үзләштерү

Фронталь, индивидуальГадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

— Эш-хәрәкәтне белдерә торган сүзләр җөмләдә Нишли? Нишлиләр? Сорауларына җавап бирүен

Башкара алырга тиеш:

-Җөмләдә эш-хәрәкәтне белдергән сүзләргә сорау кую, аларны билгеләү һәм җөмләдәге ролен гамәли күзәтүКарточка: кем? Соравына җавап биргән сүзләрне куеп җөмләләрне күч.65Эшне белдергән сүзләр1Яңа материалны үзләштерү

Фронталь һәм индивидГадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

— Эш-хәрәкәтне белдерә торган сүзләр җөмләдә Нишли? Нишлиләр? Сорауларына җавап бирүен

Башкара алырга тиеш:

-Җөмләдә эш-хәрәкәтне белдергән сүзләргә сорау кую, аларны билгеләү һәм җөмләдәге ролен гамәли күзәтүКарточка:баш сүзләрне табарга66Хәрәкәтне белдергән сүзләр1КатнашФронталь һәм индивидГадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

— Эш-хәрәкәтне белдерә торган сүзләр җөмләдә Нишли? Нишлиләр? Сорауларына җавап бирүен

Башкара алырга тиеш:

-Җөмләдә эш-хәрәкәтне белдергән сүзләргә сорау кую, аларны билгеләү һәм җөмләдәге ролен гамәли күзәтүКарточка: эш-хәрәкәтне белдергән сүзл. күч. яз67Предметның эш-хәрәкәтен белдерүче сүзләр1КатнашФронталь һәм индивидГадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

— Эш-хәрәкәтне белдерә торган сүзләр җөмләдә Нишли? Нишлиләр? Сорауларына җавап бирүен

Башкара алырга тиеш:

-Җөмләдә эш-хәрәкәтне белдергән сүзләргә сорау кую, аларны билгеләү һәм җөмләдәге ролен гамәли күзәтүКарточка: эш-хәрәкәтне белдергән сүзләргә туры килгән предметны белд. Сүзл.өстәп. күч. яз68Эш-хәрәкәтне белдерә торган сүзләр. Җөмләнең баш сүзләре1КатнашФронталь һәм индивидГадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

— Эш-хәрәкәтне белдерә торган сүзләр җөмләдә Нишли? Нишлиләр? Сорауларына җавап бирүен

Башкара алырга тиеш:

-Җөмләдә эш-хәрәкәтне белдергән сүзләргә сорау кую, аларны билгеләү һәм җөмләдәге ролен гамәли күзәтүКарточка: эш-хәрәкәтне белдергән сүзл. күч. яз69Нишли? Нишләде? Нишләр? соравына җавап булган сүзләр1КатнашФронталь, индивидуальГадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

— Эш-хәрәкәтне белдерә торган сүзләр җөмләдә Нишли? Нишлиләр? Сорауларына җавап бирүен

Башкара алырга тиеш:

-Җөмләдә эш-хәрәкәтне белдергән сүзләргә сорау кую, аларны билгеләү һәм җөмләдәге ролен гамәли күзәтүКарточка:баш сүзләрне табарга70“Ял көнендә “ дигән темага хикәя төзеп язу1Белем һәм күнекмәләрне куллануФронталь һәм индивидГамәли эшБашкара алырга тиеш:

-Гаиләнең ял көнен сурәтләп язу “Ял көнендә “ дигән темага рәсем яса71Сүзләрнең мәгънәләре. Аңлатмалы диктант.1Белем һәм күнекмәләрне куллануФронталь һәм индивидГадәти эшБашкара алырга тиеш:

-кагыйдәләргә нигезләнеп, диктант текстын дөрес язуИнд. карточка: тиешле хәрефләрне куеп яз72.Предметның эш-хәрәкәтен белдерүче сүзләр турында үткәннәрне кабатлау1Кабатлау һәм ныгы-ту дәресеФронталь һәм индивидГамәли эш, парлап эшләүБашкара алырга тиеш:

-Җөмләләрдә предметны һәм эш-хәрәкәтне белдерә торган сүзләрне табып, асларына сызу, аларның җөмләдәге ролен гамәли күзәтү

Карточка: күп нокталар урынына тиешле сүзләрне куеп җөмләләрне күч.73Билгене белдерә торган сүзләр1Яңа материалны үзләштерү

Фронталь һәм индивидГадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

— билгекне белдерә торган сүзләрнең Нинди? Кайсы? сорауларына җавап бирүен

Башкара алырга тиеш:

-җөмләдә билгене белдерә торган сүзләргә сорау кую, аларны билгеләү һәм җөмләдәге ролен гамәли күзәтүКарточка: билгене белдргән сүзл. күч яз74Нинди? Кайсы? соравына җавап булган сүзләр1Яңа материалны үзләштерү

Фронталь, индивидуальГадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

— билгекне белдерә торган сүзләрнең Нинди? Кайсы? сорауларына җавап бирүен

Башкара алырга тиеш:

-җөмләдә билгене белдерә торган сүзләргә сорау кую, аларны билгеләү һәм җөмләдәге ролен гамәли күзәтүИҗади эш, 53 б75

Билгене белдерә торган сүзләр1Яңа материалны үзләштерү

Фронталь һәм индивидГадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

— билгекне белдерә торган сүзләрнең Нинди? Кайсы? сорауларына җавап бирүен

Башкара алырга тиеш:

-җөмләдә билгене белдерә торган сүзләргә сорау кую, аларны билгеләү һәм җөмләдәге ролен гамәли күзәтүИнд. карточка: тиешле сүзләрне куеп яз

76Предметның билгесен белдерә торган сүзләр1КатнашФронталь һәм индивидГадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

— билгекне белдерә торган сүзләрнең Нинди? Кайсы? сорауларына җавап бирүен

Башкара алырга тиеш:

-җөмләдә билгене белдерә торган сүзләргә сорау кую, аларны билгеләү һәм җөмләдәге ролен гамәли күзәтүКарточка: охшаш мәгънәле сүзләр куеп яз. 77Предметның төрле билгеләрен белдерүче сүзләр 1КатнашФронталь һәм индивидГадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

— билгекне белдерә торган сүзләрнең Нинди? Кайсы? сорауларына җавап бирүен

Башкара алырга тиеш:

-җөмләдә билгене белдерә торган сүзләргә сорау кую, аларны билгеләү һәм җөмләдәге ролен гамәли күзәтүКарточка: нинди? Соравына җавап биргән сүзл. сыз.78Билгене белдерә торган капма-каршы мәгънәле сүзләр1КатнашФронталь һәм индивидГадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

— билгекне белдерә торган сүзләрнең Нинди? Кайсы? сорауларына җавап бирүен

Башкара алырга тиеш:

-җөмләдә билгене белдерә торган сүзләргә сорау кую, аларны билгеләү һәм җөмләдәге ролен гамәли күзәтүКарточка: капма-каршы мәгънәле сүзләр куеп яз.

794 нче чирек- 24 сәгать

Предмет билгесен белдергән сүзләр

1

Катнаш дәрес

Фронталь, индивидуаль

Гадәти эш, аерым укучылардан сорау

Белергә тиеш:

— билгекне белдерә торган сүзләрнең Нинди? Кайсы? сорауларына җавап бирүен

Башкара алырга тиеш:

-җөмләдә билгене белдерә торган сүзләргә сорау кую, аларны билгеләү һәм җөмләдәге ролен гамәли күзәтү

Инд. карточка: тиешле сүзләрне куеп яз80Рәсем буенча хикәя төзеп язу (87 нче күнегү)1Белем һәм күнекмәләрне куллануФронталь һәм индивидГамәли эшБашкара алырга тиеш:

— билгекне белдерә торган сүзләр кулланып, рәсем буенча хикәя төзеп язу“Сыерчык килде” темасына 4-5 җөмлә төзеп яз81Сүзләрнең мәгънәләре. Контроль диктант1Белем-күнекмәләрне тикшерүКонтроль тикшерүБашкара алырга тиеш:

-Орфограммалы сүзләрне дөрес яза белү, биремнәрне төгәл үтәүИнд. карточка: тиешле сүзләрне куеп яз82 Хаталар өстендә эш. Предметның билгесен белдерә торган сүзләр турында үткәннәрне кабатлау1Кабатлау һәм ныгы-ту дәресеФронталь һәм индивидГамәли эшБашкара алырга тиеш:

-Үтелгән кагыйдәләргә нигезләнеп, күнегүләр эшләүИнд. карточка: тиешле сүзләрне куеп яз83Җөмлә1Яңа материалны үзләште

рүФронталь һәм индивидГадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

—сөйләмне җөмләләргә аера;

— баш кисәкләрен табып, сызыклар белән билгели

Башкара алырга тиеш:

-Җөмләнең баш кисәкләрен таб; җөмләдәге сүзләр бәйләнешен билгеләү;

— әйтелү максатына карап, җөмлә ахырында, нокта, сорау һәм өндәү билгеләрен куюКарточкада – төшеп калган хәрефләрне куеп язу84Җөмлә ахырында тыныш билгеләре1Яңа материалны үзләштерү

Фронталь һәм индивидГадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

—сөйләмне җөмләләргә аера;

— баш кисәкләрен табып, сызыклар белән билгели

Башкара алырга тиеш:

-Җөмләнең баш кисәкләрен табу; җөмләдәге сүзләр бәйләнешен билгеләү;

— әйтелү максатына карап, җөмлә ахырында, нокта, сорау һәм өндәү билгеләрен куюКарточка:текстны җөмләләргә аерып язу85Җөмлә. Ия белән хәбәр.1Яңа материалны үзләштерү

Фронталь һәм индивидГадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

—сөйләмне җөмләләргә аера;

— баш кисәкләрен табып, сызыклар белән билгели

Башкара алырга тиеш:

-Җөмләнең баш кисәкләрен таб; җөмләдәге сүзләр бәйләнешен билгеләү;

— әйтелү максатына карап, җөмлә ахырында, нокта, сорау һәм өндәү билгеләрен куюКарточка: җөмләләр ахырына тиешле тыныш билг. куярга86Җөмләдә сүзләр бәйләнеше1Катнаш дәресФронталь эшГадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

—сөйләмне җөмләләргә аера;

— баш кисәкләрен табып, сызыклар белән билгели

Башкара алырга тиеш:

-Җөмләнең баш кисәкләрен таб; җөмләдәге сүзләр бәйләнешен билгеләү;

— әйтелү максатына карап, җөмлә ахырында, нокта, сорау һәм өндәү билгеләрен кую“Ипи өстәлгә ничек килә?”- кечкенә хикәя яз.87Җөмлә турында өйрәнгәннәрне кабатлау1Катнаш дәресФронталь эшГадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

—сөйләмне җөмләләргә аера;

— баш кисәкләрен табып, сызыклар белән билгели

Башкара алырга тиеш:

-Җөмләнең баш кисәкләрен таб; җөмләдәге сүзләр бәйләнешен билгеләү;

— әйтелү максатына карап, җөмлә ахырында, нокта, сорау һәм өндәү билгеләрен куюКарточка: җөмләнең баш кисәкләренә сызарга88Изложение.

Хаталар өстендә эш1Белем-күнекмәләрне куллануФронталь, индивидуальКонтрольБашкара алырга тиеш:

-өйрәнелгән кагыйдәләрне куллана белү;

-“Дөрес яз” сүзлеге белән эшли белү

— бәйләнешле җөмләләр төзеп текстның эчтәлеген язып бирүҖөмләләр төзеп яз

100 күнегү, 70 б89Бәйләнешле сөйләм1Яңа материалны үзләштерү

Фронталь һәм индивидПарлап эшләү,

Гадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

-текстның өлешләрен:

: башламы, төп , йомгаклау өлешләрен табу

Башкара алырга тиеш:

-Текстны өлешләргә бүлү, аларга исем кушу;Җөмләләрне дөрес тәртиптә яз

107 күнегү, 76 б90Әйтмә һәм язма сөйләм1Яңа материалны үзләштерү

Фронталь һәм индивидПарлап эшләү,

Гадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

-текстның өлешләрен:

: башламы, төп , йомгаклау өлешләрен табу

Башкара алырга тиеш:

-Текстны өлешләргә бүлү, аларга исем кушу;Рәсем буенча хикәя яз

110 күнегү, 79 б.91Текст — бәйләнешле сөйләм1Яңа материалны үзләштерү

Фронталь һәм индивидПарлап эшләү,

Гадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

-текстның өлешләрен:

: башламы, төп , йомгаклау өлешләрен табу

Башкара алырга тиеш:

-Текстны өлешләргә бүлү, аларга исем кушу;Иҗади эш, 83 б, хат язарга92Текстның өлешләре. 1Кабатлау һәм ныгы-ту дәресеФронталь һәм индивидПарлап эшләү,

Гадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

-текстның өлешләрен:

: башламы, төп , йомгаклау өлешләрен табу

Башкара алырга тиеш:

-Текстны өлешләргә бүлү, аларга исем кушу;Карточкада – бирелгән текстны җөмләләргә аерып язу93Бәйләнешле сөйләм төзүгә күнегүләр

1Кабатлау һәм ныгы-ту дәресеФронталь һәм индивидПарлап эшләү,

Гадәти эш, аерым укучылардан сорауБелергә тиеш:

-текстның өлешләрен:

: башламы, төп , йомгаклау өлешләрен табу

Башкара алырга тиеш:

-Текстны өлешләргә бүлү, аларга исем кушу;Карточкада – бирелгән җөмләләрдән текст төзеп язу94Хикәя төзеп язу

“Тиздән җәй “1Белем-күнекмәләрне куллануфронтал ьГамәли эшБелергә тиеш:

-Сүз ясагыч кушымчаларның сүзнең мәгънәсен үзгәртүен.

-Бәйләнешле язма сөйләм төзи белү

“Тиздән җәй “ темасына рәсем яса95Үткәннәрне кабатлау.

О.ы; ө,е; й хәрефләренед дөрес язылышы1Кабатлау һәм ныгы-ту дәресеФронталь эшГамәли дәресБашкара алырга тиеш:

— ел буена алган белем-күнекмәләрне кулланып, күнегүләр эшләү;

— кагыйдәләрне искә төшерү;

— дөрес язу күнекмәсен үстерү күнегүләре эшләүИнд. карточка: тиешле хәрефләрне куеп яз96Үткәннәрне кабатлау

К,г хәрефләре1Кабатлау һәм ныгы-ту дәресеФронталь эшГамәли дәресБашкара алырга тиеш:

— ел буена алган белем-күнекмәләрне кулланып, күнегүләр эшләү;

— кагыйдәләрне искә төшерү;

— дөрес язу күнекмәсен үстерү күнегүләре эшләүИнд. карточка: тиешле хәрефләрне куеп яз97Үткәннәрне кабатлау.

Я,ю,е хәрефләре1Кабатлау һәм ныгы-ту дәресеФронталь һәм индивидГамәли дәресБашкара алырга тиеш:

— ел буена алган белем-күнекмәләрне кулланып, күнегүләр эшләү;

— кагыйдәләрне искә төшерү;

— дөрес язу күнекмәсен үстерү күнегүләре эшләүИҗади эш, 90 б.98 Административ контроль диктант1Белемнәрне тикшерүФронталь һәм индивидКонтроль тикшерүБашкара алырга тиеш:

-Орфограммалы сүзләрне дөрес яза белү, биремнәрне төгәл үтәүКарточка: баш кисәкләрне табып асларына сыз.99 Хаталар өстендә эш.

Ел дәвамында өйрәнгәннәрне кабатлау. Предметны, эш-хәрәкәтне белдерүче сүзләр1Кабатлау һәм ныгы-ту дәресеФронталь эшГамәли эшБашкара алырга тиеш:

-Үтелгән кагыйдәләргә нигезләнеп, күнегүләр эшләүБирелгән сүзләргә аваз-хәреф анализы ясарга100 Ел буена үткәннәрне кабатлау. Текст.1Кабатлау һәм ныгы-ту дәресеФронталь эшГамәли эшБашкара алырга тиеш:

-Үтелгән кагыйдәләргә нигезләнеп, күнегүләр эшләүҖөмләләрне тиешле тәртиптә күч. яз

137 күнегү, 93 б101 Үткәннәрне кабатлау.

Тест биремнәре1Кабатлау һәм ныгы-ту дәресеФронталь эшГамәли эшБашкара алырга тиеш:

-Үтелгән кагыйдәләргә нигезләнеп, күнегүләр эшләү“Сабантуйда”- кечкенә хикәя төзеп яз. 102 Уку елын йомгаклау1Кабатлау һәм ныгы-ту дәресеФронталь эшГамәли эшБашкара алырга тиеш:

-Үтелгән кагыйдәләргә нигезләнеп, күнегүләр эшләү